skip to Main Content
Video

Ga direct naar:

 • List 1
 • List 2
 • List 3
 • List 4
 • List 1
 • List 2
 • List 3
 • List 4

Wat is groen gas?

Groen gas is gezuiverd biogas. Het is qua samenstelling in alles gelijk aan aardgas en kan ook voor dezelfde doeleinden gebruikt worden, maar dan zonder de negatieve klimaatimpact.

Biogas wordt gemaakt in een biogasinstallatie. Organische restproducten en/of mest gaan in de vergistings silo’s. Bij het roeren hiervan komt een volledig biologisch proces op gang waardoor biogas ontstaat.

Aardbol met blaadje
Het doel: een duurzame gemeente en een klimaatneutraal Nederland

Waarom is groen gas zo essentieel, we hebben toch zonne- en windenergie?

Video

Waarom is groen gas zo essentieel, we hebben toch zonne- en windenergie?

Bepaalde belangrijke sectoren zijn ook in 2050 nog niet klaar voor een andere energiebron dan gas. Denk aan de transportsector, glastuinbouw of bepaalde industrieën zoals de chemie. Om de processen in deze branches wel energieneutraal te maken moet het fossiele aardgas vervangen worden door een hernieuwbare bron. En die hernieuwbare bron is: groen gas.

Om de broeikasgassenuitstoot genoeg te verminderen om aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen te voldoen, is in 2030 een productie van 2 miljard kuub groen gas nodig. En om even een beeld te schetsen van hoeveel werk er nog aan de winkel is: we produceren momenteel 0,3 miljard kuub groen gas in Nederland.

Duurzame energie in de gemeente

Elke gemeente heeft zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen, beschreven in de RES (Regionale Energiestrategie). Vaak gaan deze over het verminderen van grijze energie zoals fossiel aardgas en het opwekken van duurzame energie.

Groen gas levert een bijdragen aan de klimaat- en energietransitie. En de opwekking van groen gas vraag relatief weinig fysieke ruimte ten opzichte van de hoeveelheid duurzame energie die eruit komt. Zoals naar voren komt in de vergelijking met zonne- en windenergie later op deze pagina.

Ook oude woningen die lastig van het aardgas af kunnen, kunnen verduurzamen door een hybride warmtepomp te gebruiken in combinatie met een cv ketel die draait op de toevoer van groen gas in plaats van fossiel aardgas.”

oude woning

Oude gebouwen

water-heater

Hybride warmtepompen

Hoeveel energie produceert één biogasinstallatie?

Hoeveel groen gas 1 biogasinstallatie produceert kan erg verschillen. Een kleine installatie begint bij met een paar duizend kuub groen gas per jaar en de grotere installaties kunnen wel meer dan 30 miljoen kuub groen gas produceren.

Ook hangt het er vanaf wat je erin stopt. Mest levert bijvoorbeeld per eenheid 20kuub biogas op, terwijl een organisch restproduct zoals afgekeurd sheanutmeel wel 585 kuub biogas kan opleveren.

Maar één ding is duidelijk, er zijn nog heel wat installaties nodig om het doel te bereiken. En hou er ook rekening mee dat er tussen de uitwerking van een dergelijk project tot hij volledig draait wel zo’n 3 tot 7 jaar kan zitten. Als we de doelstellingen van het klimaatakkoord willen halen zullen we dit stevig moeten versnellen.

Meer dan politiek

De klimaatdoelen zijn er natuurlijk niet voor niets. Willen we onze planeet -en onze kinderen- een mooie toekomst geven, dan zullen we een stuk zuiniger moeten zijn op wat de aarde in miljoenen jaren heeft gecreëerd.

Hoe duurzaam is groen gas?

Groen gas is CO2-neutraal.

Bij de verbranding van fossiel aardgas komt veel CO2 vrij die anders al duizenden jaren diep onder de grond opgeborgen zit. Bij groen gas zit dat anders. De organische stoffen waaruit groen gas ontstaat hebben CO2 onttrokken uit de lucht. Bij de verbranding van groen gas komt dit weer vrij, maar het CO2 gehalte in de atmosfeer blijft dus hetzelfde.

Groen gas in vergelijking met zonne- en windenergie.

In dit voorbeeld nemen we 1 biogasinstallatie die 8 miljoen kuub groen gas produceert. Zoals in Nistelrode. Wanneer je al het groen gas omzet in elektriciteit produceer je evenveel energie als 71 hectare zonnepanelen of 15 windmolens.

1 biogasinstallatie

Elke 102,36 kuub groen gas staat gelijk aan 1 megawattuur elektriciteit. 8% hiervan is nodig voor het draaiende houden van de installatie.

Hiermee kom je uit op een productie van 71 GWh (gigawattuur) per jaar.

71 hectare zonnepanelen

1 hectare met zonnepanelen produceert ongeveer 1 GWh per jaar.

Je hebt dus 71 hectare met zonnepanelen nodig voor een productie van 71 GWh.

15 windmolens

In dit geval produceert elke windmolen, met een ashoogte van 98m, 4,5 GWh per jaar.

Er zijn dus meer dan 15 windmolens nodig om aan de 71GWh per jaar te komen.

Illustratie biogasinstallatie
Illustratie zonnepanelen.
Illustratie windmolens

Groen gas in vergelijking met zonne- en windenergie.

In dit voorbeeld nemen we 1 biogasinstallatie die 8 miljoen kuub groen gas produceert. Zoals in Nistelrode.  Wanneer je al het groen gas omzet in elektriciteit produceer je evenveel energie als 71 hectare zonnepanelen of 15 windmolens.

1 biogasinstallatie

Elke 102,36 kuub groen gas staat gelijk aan 1 megawattuur elektriciteit. 8% hiervan is nodig voor het draaiende houden van de installatie.

Hiermee kom je dan uit op een productie van 71 GWh (gigawattuur) per jaar.

Illustratie biogasinstallatie

71 hectare zonnepanelen

1 hectare met zonnepanelen produceert ongeveer 1 GWh per jaar.

Je hebt dus 71 hectare met zonnepanelen nodig voor een productie van 71 GWh.

Illustratie zonnepanelen.

15 windmolens

In dit geval produceert elke windmolen, met een ashoogte van 98m, 4,5 GWh per jaar.

Er zijn dus meer dan 15 windmolens nodig om aan de 71GWh per jaar te komen.

Illustratie windmolens

Wat gaat er in de vergister

Niet alles kan zomaar de vergister in. Er wordt precies geregistreerd wat erin gaat en het moet voldoen aan allerlei voorwaarden, onder andere bijvoorbeeld:

 • Niet meer geschikt als diervoeder
 • CO2-neutraal
 • Geen energiegewas
 • Uitsluitend van organische afkomst

Enkele voorbeelden van organische restproducten

 • soyahullen
 • maisgluten
 • sheanutmeel
 • graanmix
 • zonnebloemschroot

De ISCC is de instantie die uitsluitend organische stoffen controleert op duurzaamheid.

Verschillende soorten vergisters 

Daarnaast hangt er het er vanaf wat voor soort vergister je hebt: een mestvergister, co-vergister of een allesvergister.

In een mestvergister gaat, zoals de naam al aangeeft, alleen mest.

In een co-vergister gaat een combinatie van de bovengenoemde organische producten en mest. Er mag maximaal 50% organische producten worden toegevoegd en de eisen zijn zoals bovenstaand.

Alles vergisting is net als co-vergisting met mest en organische producten, maar de eisen zijn hierbij minder streng. Dit is vooral voor industriële toepassing.

Het biogas rendement (het aantal kuub biogas per ton input) is bij co-vergisters en allesvergisters aanzienlijk hoger dan van alleen mestvergisting.

Wat komt er uit de vergister

Uit een biogasinstallatie komt natuurlijk biogas, zoals je kan lezen bij ‘hoeveel energie produceert één biogasinstallatie?’.  Maar wanneer alle gas uit de producten is gehaald blijft er nog wat over in de vergistingssilo: digestaat. Digestaat is het mengsel van alle co-producten en de eventuele mest in de installatie.

Digestaat is een goede vervanger van kunstmest. Het voordeel van digestaat is dat het naast waardevolle mineralen ook organische stof bevat voor een vruchtbare landbouwgrond. Akkerbouwers kunnen het direct uitrijden op het land of het wordt gedroogd tot mestkorrels.

Dit proces draagt bij aan de stimulering van de kringloop landbouw. De video hiernaast legt uit hoe dit werkt.

n.b. Bij allesvergisting kan dit niet omdat de organische producten niet aan de eisen voldoen.

Video

Hoe zorg je voor een tevreden omgeving?

Elk bedrijf moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden gebeuren op zo’n manier dat de omgeving er geen overlast van ervaart. Zo ook bij biogasinstallaties.

Een biogasproducent werkt met de beste beschikbare technieken van het moment zodat er geen geur- en geluidsoverlast plaats vindt. Er zijn een tal van voorwaarden waar ze aan moeten én willen voldoen voor en tijdens de productie van biogas.

Daarnaast is een goede communicatie met de omgeving belangrijk. Vanuit zowel de biogasproducenten als de gemeente waar het project operationeel is. Omwonenden willen niet voor verrassingen komen te staan en nemen, logischerwijs, graag het zekere voor het onzekere. De ondernemende partijen voorzien daarom de omgeving van de juiste informatie.

 • ISCC
 • VertiCer
 • Omgevingsdienst
 • NVWA
 • Netbeheerder
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Arbeidsinspectie
 • Veiligheidsregio

Neem contact met ons op

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw gemeente?

Laat je gegevens en een bericht achter of neem contact op via info@biovalue.nl of +31 85 401 29 80

Hoofdkantoor BioValue