skip to Main Content

Mono+ is volledige ontzorging mét rendement

Wij ontwikkelen, financiëren, bouwen en exploiteren een biogasinstallatie voor het vergisten van uw dierlijke mest in een full-service concept.

Beeldmerk monoplus

Uw mest is geld waard!

Het is niet de vraag óf uw mest in te toekomst zal worden vergist, maar wanneer dit gaat gebeuren. Dierlijke mest van koeien of varkens bevat waardevolle energie. Door de mest zonder vergisting over het land uit te rijden gaat deze energie verloren en zorgt het uitrijden voor emissies van onder andere CO2, methaan en stikstof. Voor een circulaire landbouw is vergisting dus essentieel. Aan de andere kant, vergisting is vakwerk en kost veel tijd, geld en inzet. Mono+ biedt een concept waarbij de veehouder volledig wordt ontzorgd. Wel de lusten, niet de lasten.

Mono+
biogasinstallatie

Voor meer informatie over BioValue, verwijzen we u graag door naar de website.

Kringlooplandbouw, klimaat, volledige ontzegging, mineraal neutraal

Heeft u meer dan 250 melkkoeien of 8000 varkens?

Dan is mono+ vergisting zéker rendabel op uw bedrijf. We komen graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Constructie

De veehouder stelt een stuk grond beschikbaar van circa 30×40 meter, met eventueel nog een (kleine) sleufsilo. Mono+ bouwt en exploiteert hier een biogasinstallatie. De veehouder ontvangt jaarlijks een vaste vergoeding voor gebruik van de grond en ontvangt jaarlijks een vergoeding per geleverde kuub mest. De grond blijft eigendom van de veehouder. Optioneel kan er 20% mest- of biomassa van derden worden aangevoerd, waarbij de vergoeding voor de veehouder dan omhoog gaat.

Hoe werkt de installatie?

De Mono+ installatie bevat één silo met een diameter van circa 30 meter, een nette technische unit van 16×3 meter en een invoerbak met hydraulisch deksel voor input van vaste stoffen. De installatie werkt volledig automatisch en is een gesloten systeem. Vaste stoffen hoeven slechts 1x per week te worden ingevoerd, maar dit mag ook vaker. Vloeibare mest wordt automatisch verpompt. De geleverde mineralen uit eigen mest zijn maatgevend voor de hoeveelheid digestaat die de veehouder weer terug krijgt. Indien de veehouder een mestoverschot heeft, kan Mono+ het overschot afzetten.

Subsidievrij

De installatie draait volledig zonder subsidies. Dit betekent dat u ook snel aan de slag kunt. Wanneer de vergunning is verleend, kan het project starten. Mono+ vraagt gratis de milieuvergunning voor u aan. 

Mono+ punten

Vergisten zonder SDE-subsidie
Vaste vergoeding voor veehouder voor bedrijfseigen mest
Vaste vergoeding per geleverde ton mest
Aantrekkelijke vergoeding eigen werkzaamheden
Geen eigen investeringen
Geen eigen risico
Gesloten systeem, geur- en geluidoverlast wordt hiermee maximaal voorkomen
Compact bouw oppervlakte 30×30 door efficiënt ontwerp
Heldere afspraken! No cure no pay
Geen administratieve rompslomp, (vergunningaanvraag, financiering, mineralenboekhouding, verzekering en ISCC certificering door Agradu)

Doe een aanvraag

"*" geeft vereiste velden aan

*

Mono+ is onderdeel van 

Logo BioValue