skip to Main Content

Groengas Brabant VOF

100% duurzaam groen gas, lokaal geproduceerd.

beeldelement groengas brabant

Duurzame energie, goed voor de omgeving

Sinds 2021 is er een volledige revisie gestart van de biogasinstallatie die in 2013 is gebouwt. Deze renovatie resulteert uiteindelijk in een hypermoderne installatie met de nieuwste technologieën. De verbouwing wordt mogelijk gemaakt door de bestaande vergunningen uit 2013 en biedt de capaciteit om jaarlijks 72.000 ton dierlijke mest en organische reststromen te verwerken. Hierdoor kan er bijna 8 miljoen kuub hernieuwbaar aardgas per jaar worden geproduceerd.

De installatie wordt volledig ingericht met de beste technieken om overlast te voorkomen. De grondstoffen worden opgeslagen in gesloten loodsen die op onderdruk worden gehouden. Samen met de afgezogen lucht van opslagsilo’s en verdringingslucht van ladende vrachtwagens wordt dit behandeld in de uitgebreide luchtwasser. Van geluidsoverlast is geen sprake, omdat de WKK installatie komt te vervallen. Hierdoor wordt ook de stikstofuitstoot behoorlijk gereduceerd ten opzichte van de oude situatie.

Impact

We maken impact met onze duurzame energie. We willen het verschil maken door uitsluitend materiaal te gebruiken waarvoor vergisting de beste toepassing is.

We streven naar een zo laag mogelijke co2 footprint van onze geproduceerde energie. Daarnaast hechten we veel waarde aan onze omgeving. We hanteren de best beschikbare technieken om te zorgen dat de omgeving geen hinder ondervindt van onze productie.

Peters Biogas met tulpen op de voorgrond

ISCC gecertificeerd

De biogasinstallatie van Groengas Brabant zal volledig worden gecertificeerd middels het ISCC systeem. Kortgezegd borgt dit certificaat dat vergisting altijd de beste toepassing voor de gebruikte grondstoffen is. Dit betekent dat er uitsluitend producten worden vergist die niet kunnen worden ingezet voor voedselproductie, en ook niet geschikt zijn als diervoeder. Er worden dus geen landbouwgewassen gebruikt!

Na vergisting blijft digestaat over. Dit digestaat is volledig exportwaardig. Dit is een grote meerwaarde voor de Brabantse veehouderij, die wettelijk verplicht dat 50% van alle dierlijke mest moet worden verwerkt of geëxporteerd. Beide opties vergen enorme investeringen. Bij het exporteren dient de mest gehygiëniseerd te worden, daar is veel energie voor nodig. In ons proces wordt dit hygiëniseren met restwarmte gedaan, waardoor de export zo duurzaam mogelijk plaats vindt.

Voordelen van Groengas Brabant

100% duurzame productie (ISCC gecertificeerd)
Hernieuwbaar aardgas productie voor 4000 huishoudens
ca 600.000 M3 aardgasbesparing door kunstmestvervangers
Opslag van grondstoffen uitsluitend in volledig gesloten loods
Gesloten biogas systeem en volledig geurvrij
De output is volledig exportwaardig
Er is een crowdfundingscampagne geweest voor de overname, renovatie en uitbreiding van Groengas Brabant. Deze is met succes afgerond!

Groengas Brabant is onderdeel van

BioValue logo

BioValue

BioValue is expert in het beheren en bouwen van biogasinstallaties. Ze verwerken op 5 locaties in Nederland restproducten tot groengas en duurzame brandstof en reduceren hiermee de CO2-uitstoot ten opzichte van fossiel aardgas met 79%.

BioValue produceert hernieuwbaar aardgas, duurzame elektriciteit, duurzame warmte, hernieuwbare CO2 en verschillende exportwaardige meststoffen en kunstmestvervangers. Het hoofdkantoor staat in het Friese Sint Nicolaasga, vanuit hier worden ook 24/7 alle installaties goed in de gaten gehouden.

Bekijk ook de project pagina van Groengas Brabant op de BioValue website.

Info & contact

Groengas Brabant VOF
KvK 84839562
Kantoor BioValue: 085 401 2980

Postadres:
Tsjûkemarwei 6
8521NA Sint Nicolaasga

Productieadres:
Loosbroekseweg 48
5388 VP Nistelrode

"*" geeft vereiste velden aan

E-mailadres*