skip to Main Content

Groengas Brabant

Sinds 2013

soapstock icoon
0
kuub groengas per jaar
flotatieslib icoon
0
ton CO2 reductie per jaar

Bijzonderheden van dit project

De installatie is volledig in revisie
Maximale focus op het voorkomen van geur- en geluidshinder
soapstock icoon
8.000.000
kuub groengas per jaar
flotatieslib icoon
20.539
ton CO2 reductie per jaar

Bijzonderheden van dit project

De installatie is volledig in revisie
Maximale focus op het voorkomen van geur- en geluidshinder

Revisie en bouw

Groengas Brabant reviseert op deze locatie de gehele biogasinstallatie. Op basis van de bestaande vergunning herbouwen we de bestaande installatie, zodat deze de modernste eigenschappen heeft. Hierdoor kan jaarlijks 72.000 ton aan restproducten verwerkt worden. De restproducten bestaan voor de helft uit mest en voor de helft uit organische restproducten. De output hiervan is 8 miljoen kuub groengas per jaar!

Aandacht voor de omgeving

Voordat Groengas Brabant dit project overnam, is er een roerige periode geweest. Er waren procedures, die nu nog afgerond worden. We willen door onze verbeteringen laten zien hoe groen gas op een veilige, professionele en hoogwaardige manier geproduceerd wordt. Het is voor ons belangrijk om het vertrouwen van de omgeving terug te winnen. We zetten ons in voor géén geuroverlast en geven graag gehoor aan alle overige vragen en opmerkingen.

“Met deze biogasinstallatie kunnen we meer dan 5500 huishoudens van warmte voorzien. Dit doen we met de modernste technieken in een volledig gesloten systeem.”

Operations director

Remko Diekstra
Portret Ids Schaap - Managing Director

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent Groengas Brabant?

- Ids Schaap -