skip to Main Content

Bio-LNG productie in de haven van Amsterdam

BioValue’s biogasinstallatie in Amsterdam

soapstock icoon
0
ton bio-LNG per jaar
flotatieslib icoon
0
ton CO2 reductie per jaar

Bijzonderheden van dit project

De grootste bio-LNG installatie ter wereld
Samenwerking tussen BioValue en Titan Amsterdam
Op één locatie biogas produceren én vervloeien tot bio-LNG
soapstock icoon
0
ton bio-LNG per jaar
flotatieslib icoon
0
ton CO2 reductie per jaar

Bijzonderheden van dit project

De grootste bio-LNG installatie ter wereld
Samenwerking tussen BioValue en Titan Amsterdam
Op één locatie biogas produceren én vervloeien tot bio-LNG

Hypermoderne installatie

Momenteel is dit hét grootste project van BioValue. Samen met Titan clean fuels bouwen we de grootste bio-LNG installatie ter wereld. Op één locatie in de haven van Amsterdam komen twee hypermoderne, duurzame fabrieken te staan. Wij zijn verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de biogasinstallatie en Titan voor de installatie waarmee biogas wordt omgezet in bio-LNG.

Capaciteit

De biogasinstallatie begint met een verwerkingscapaciteit van 300.000 ton organische reststromen per jaar.

Om te borgen dat alles wat als input in de vergister gaat van goede kwaliteit is, moet het eerst door verschillende instanties worden goedgekeurd. Onder goede kwaliteit verstaan we onder andere:

  • Niet meer geschikt als diervoeder
  • CO2-neutraal
  • Geen energiegewas
  • Uitsluitend van organische afkomst

De installatie van Titan zet het vrijgekomen biogas om in bio-LNG. Via de LNG-terminal kan wel tot 200.000ton bio-LNG worden verscheept.

Strategische ligging

Het westelijke havengebied van Amsterdam (Westpoort) heeft een strategische en centrale ligging die perfect is voor dit project. Scheepvaart kan terplekke de vervloeide brandstof van Titan afvoeren. Bovendien is in de omgeving veel organisch materiaal beschikbaar voor in de vergister van de biogasinstallatie. Hierdoor blijven de transportbewegingen over weg minimaal en is het project nóg duurzamer.

Bovenaanzicht LNG Installatie Titan En BioValue - Biogasinstallatie In Amsterdam
Bovenaanzicht LNG Installatie Titan En BioValue - Biogasinstallatie In Amsterdam
Kantoor BioValue Amsterdam
Bovenaanzicht LNG Installatie Titan En BioValue - De Biogasinstallatie In De Amsterdamse Haven
Vooraanzicht LNG Installatie Titan En BioValue - Biogasinstallatie Amsterdam
Bovenaanzicht LNG Installatie Titan En BioValue - Biogasinstallatie In Amsterdam

“Titan zet vol in op het verduurzamen van de scheepvaart door het leveren van LBM (liquified bio methane) en andere schone brandstoffen, zoals e-methaan geproduceerd uit waterstof, ook wel bekend als E-LNG. Strategische ketensamenwerking is cruciaal om de opschaling van alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart mogelijk te maken. We zijn trots op de gezamenlijke inzet met BioValue in dit project en kijken uit naar een langdurige samenwerking.” 

Ronald van Selm

CTO Titan

Wat is bio-LNG?

Bio-LNG is een fossiel vrije brandstof.  Het is net als ‘normaal’ LNG een geschikte alternatieve brandstof voor vrachtwagens en scheepvaart.

Verschil bio-LNG en ‘normaal’ LNG.

De afkorting LNG staat voor “liquified natural gas’. Het is fossiel aardgas dat wordt gekoeld naar -162 graden Celsius.  Tijdens dit proces wordt het volume ook 600 keer kleiner. Hierdoor kan je het efficient vervoeren en opslaan.

Bio-LNG is de (nog) duurzamere versie van LNG. In plaats van fossiel aardgas wordt er gebruikt gemaakt van groen gas. In het Engels wordt bio-LNG ook wel LBM (liquified bio methane) genoemd.

In de tabel hieronder vergelijken we diesel, LNG en bio-LNG.

Diesel is een fossiele brandstof en heeft een hoge CO2-uitstoot bij zowel de winning als de verbranding.

LNG komt ook uit een fossiele bron, maar heeft bij de productie en verbranding een lagere CO2-uitstoot van zo’n 80% ten opzichte van diesel.

Bio-LNG is als enige in dit rijtje een hernieuwbare brandstof. Het put de aarde dus niet uit. De productie heeft een lage CO2-uitstoot en de verbranding nagenoeg geen.

Wat is dan e-LNG en e-methaan?

De “e” bij e-LNG en e-methaan staat voor “elektriciteit”. Het zijn niet daadwerkelijk elektrische energiebronnen, maar het wijst op de manier waarop de brandstof gemaakt wordt.

Elektrolyse-apparaten scheiden water in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt door processen omgezet in e-LNG (LNG op basis van waterstof) of e-methaan (‘gewoon’ gas op basis van waterstof). Deze manier van energieopwekking is vrij nieuw en nog in ontwikkeling. Het zal naar verwachting veel betekenen voor het verduurzamen van de transportsector.

Portret Ids Schaap - Managing Director

Wat kunnen wij voor jou betekenen in de energietransitie?

- Ids Schaap -

Andere projecten