skip to Main Content

Groengas Cothen

De vergister in Cothen is vanaf eind 2023 operationeel

soapstock icoon
0
kuub groen gas per jaar
flotatieslib icoon
0
ton CO2 reductie per jaar

Bijzonderheden van dit project

Genoeg energieopwekking voor het verwarmen van 6.800 woningen, dat is 65% van alle woningen in gemeente Wijk bij Duurstede
Samenwerking met lokale initiatiefnemers
soapstock icoon
8.000.000
kuub groen gas per jaar
flotatieslib icoon
20.539
ton CO2 reductie per jaar

Bijzonderheden van dit project

Genoeg energieopwekking voor het verwarmen van 6.800 woningen, dat is 65% van alle woningen in gemeente Wijk bij Duurstede
Samenwerking met lokale initiatiefnemers

De nieuwste technieken en schaalgrootte maken duurzaamheid rendabel

Acht agrariërs uit de omgeving van Cothen zijn in 2014 het project begonnen. Samen vormen zij “Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug BV”. Het doel van de melkveehouders is om hun rundveemest te verwaarden via bio-vergisting en tegelijkertijd ammoniak- en broeikasgassen, zoals methaanemissie, integraal te reduceren. Dit past volledig binnen de kringlooplandbouw visie.

Door samenwerking, centralisering en de huidige schaalgrootte is het mogelijk om de nieuwste technieken toe te passen. Hierdoor kan op een duurzame en efficiënte manier een bijdrage worden geleverd aan de noodzakelijke groen gas doelstellingen zoals door het ministerie is vastgesteld in de ‘route kaart groengas”.

Krachten bundelen voor een duurzame toekomst

Als het gaat om het beheren en bouwen van biogasinstallaties, is aandacht voor verschillende perspectieven en technologische ontwikkelingen van essentieel belang. Als je hier niet volledig op gefocust bent, loopt je het risico om achterop te raken en mogelijk ongewenste gevolgen te ondervinden. Dat is de reden waarom melkveehouders uit Cothen hebben besloten om de bouw en exploitatie van hun project uit te besteden aan BioValue.  BioValue beschikt over de expertise en ervaring om biogasinstallaties te bouwen, beheren en onderhouden.

De biogasinstallatie is een zogeheten co-vergister. In een co-vergister gaat zowel organische reststromen als mest. Dit is bij alle installaties van BioValue het geval. Het biogas wat vrijkomt, wordt omgezet tot groen gas en kan rechtstreeks op het lokale gasnetwerk.

Beheren en optimaliseren

BioValue is voor de agrariërs een bedrijf met bewezen ervaring en expertise. Wij hebben al vaker een installatie overgenomen die al in aanbouw is, zoals bij Schoongas Sint Nicolaasga en Peters Biogas. Onze specialisten weten hoe ze een bestaande biogasinstallatie moeten analyseren en verbeteren. Het doel is altijd om zo efficiënt en duurzaam mogelijk biogas en daarmee groen gas te produceren, met respect voor de omgeving.

De Acht Veehouders Van Groene Energie Kromme Rijn En Heuvelrug Samen Met Ids Schaap, Eigenaar Van BioValue.
Bovenaanzicht Van Groen Gas Cothen. Je Ziet Twee Loodsen Met Daarachter Drie Groene Silo's.
Een Afbeelding Van De Toekomstige Loodsen Van Groengas Cothen. Je Ziet Een BioValue Vrachtwagen Bij De Loods Staan.

“BioValue neemt de omgeving waarin de installatie staat serieus. Dat is voor ons ook belangrijk, het moet er netjes uitzien en geen (geur)overlast geven. Bovendien zorgt dit project ervoor dat de Kromme Rijnstreek een extra steentje bijdraagt aan de regionale en nationale energietransitie!”

Willem van der Horst

Groene energie Kromme Rijn en Heuvelrug BV

Planning en productie

De eerste bedrijfshal staat al. Nu bouwen we verder aan een ‘derde generatie biogasinstallatie’. Dat betekent dat alle bedrijfsprocessen inpandig en onder strikt gecontroleerde omstandigheden plaats vinden. Hierdoor kunnen we nog beter voorkomen dat er overlast ontstaat en waarborgen dat het bedrijfsproces optimaal wordt uitgevoerd.

Op jaarbasis gaat Groengas Cothen 8 miljoen kuub groen gas produceren. Omgerekend naar elektriciteit is dat 73 miljoen kilowattuur! Om dat op te wekken heb je ongeveer 100 voetbalvelden vol met zonnepanelen nodig. De totale energieopwekking is genoeg voor het verwarmen van 6.800 woningen per jaar.

De verwachting is dat Groengas Cothen eind 2023 operationeel is.

Portret Remko Diekstra - Operational Director

Wat kunnen wij voor jou betekenen in de energietransitie?

- Remko Diekstra -

Andere projecten