skip to Main Content

BioValue lid van platform Groengas

logo platform groen gas

BioValue BV is nu ook lid van Platform Groengas.

Het platform groengas is sinds 2022 een bundeling van vier spelers in de Nederlandse groengas branche. Dit zijn Groen Gas Nederland, 2bcm alliantie, de Biogas Branche Organisatie en de vereniging van industriële vergisters. Gezamenlijk geven we invulling aan de ambitie om in 2030 2 BCM (2 miljard m3) groengas te produceren. Een ambitie ingegeven vanuit het klimaatakkoord, als bijdrage aan de energietransitie. Wij leveren een belangrijke bijdrage, met de productie van groengas, om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen.

Meer informatie kun je vinden op www.platformgroengas.nl.