skip to Main Content

BioValue wordt onderdeel van de grootste bio-LNG installatie ter wereld!

Hypermoderne installatie 

In Amsterdam worden op één locatie twee duurzame fabrieken gebouwd. BioValue realiseert hier een hypermoderne biogasinstallatie die begint op een verwerkingscapaciteit van 300.000 ton organisch afval per jaar. Onze partner Titan realiseert ‘s werelds grootste bio-LNG installatie, waarmee tot 200.000 ton bio-LNG per jaar kan worden geproduceerd.

Strategische ligging in de haven van Amsterdam

De nieuwe state-of-the-art biogasinstallatie is strategisch gelegen in het westelijk havengebied van Amsterdam. In de regio is veel organisch afval beschikbaar. Vanuit de havenlocatie kunnen daarnaast eenvoudig via scheepvaart grondstoffen worden aangevoerd. Wanneer de installatie operationeel is zal deze de grootste biogas productie van Nederland hebben.

Samenwerking met Titan

Dit biogas zal door partner Titan worden vervloeid naar bio-LNG, ook wel LBM (Liquified Biomethane) genoemd. Het geproduceerde bio-LNG wordt hoofdzakelijk richting de scheepvaart gebracht. BioValue krijgt een deel van het bio-LNG terug om te vermarkten in de transportsector. 

Ronald van Selm, CTO van Titan zegt hier over: “Titan zet vol in op het verduurzamen van de scheepvaart door het leveren van LBM en andere schone brandstoffen, zoals e-methaan geproduceerd uit waterstof, ook wel bekend als E-LNG. Strategische ketensamenwerking is cruciaal om de opschaling van alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart mogelijk te maken. We zijn trots op de gezamenlijke inzet met BioValue in dit project en kijken uit naar een langdurige samenwerking.” 

Koers richting biobrandstoffen 

Groot transport zal naar verwachting (bio)brandstoffen nodig blijven hebben. De batterijen die de benodigde hoeveelheid energie zouden kunnen leveren, zijn te groot en zwaar voor efficiënt gebruik. We zien in dit project een krachtige start van onze koers richting de on-site productie van biobrandstoffen.